Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Vi tar smittskyddet på högsta allvar och gör vårt yttersta för att du ska vara säker när du besöker våra hotell eller bor hos oss. Hotell Laponia följer officiella rekommendationer avseende infektionsbekämpning av Covid-19.

För dig som gäst betyder det att vi:
• Praktiserar god handhygien med regelbunden handtvätt med handsprit.
• Regelbunden rengöring av områden och ytor som berörs ofta.
 Håller ett avstånd till varandra på minst 1 meter.
• Berättar om åtgärder för att förebygga infektioner, både muntligt och via affischer och meddelanden.
• Stanna hemma om vi känner oss sjuka.

Rutiner och åtgärder för infektionsbekämpning på Hotell Laponia’s gemensam ytor:
• Regelbunden rengöring av kontaktytor i receptionen, på toaletter, i hissar, trappor etc.
• Regelbunden rengöring av kontaktytor i konferensrum, restauranger och frukostmatsalar.
• Handsprit tillgänglig i alla gemensam ytor.

SAFE Rooms

SAFE Food

SAFE Conference

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien, reducerad kontakt frekvens mellan personer och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

• Hotellrummen rengörs noggrant mellan varje gäst.

• Vår personal är extra nog med att torka av:
dörrhandtag, kranar, fjärrkontroller, hårfön, handtag och kontaktytor som många berör samt strömbrytare för lampor / övrig elektronik.

• Glas och handdukar byts alltid ut, oavsett om dessa är använda eller inte.

• Vår personal använder ett set med engångshandskar och ett set med städtrasor per rum.

• Där det är stor sannolikhet att en gäst som vistas i rummet varit smittad Covid-19, eller fall där det är
bekräftat, så genomförs saneringen av rummet och övriga ytor gästen har besökt enligt gällande
rekommendation från myndigheten. Samtliga textilier, täcken och kuddar tvättas.

• Alla nyckelkort rengörs vid återlämnande.

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien, reducerad kontakt frekvens mellan personer och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

• Kaffe, the och juice automater är områden som ses över frekvent under frukostens öppettider och desinficeras med sprit. Verktyg såsom serveringsfat, skedar mm byts ut  regelbundet av frukost personalen.

• Det ska inte var köer vare sig in till eller i restaurangen/
frukostmatsalen. Vid behov märker hotellen upp golvytan

med 1-meters markörer.

• Handsprit är tillgänglig vid ingången till restaurangen/
frukostmatsalen samt på utvalda platser i lokalen.

• Utsatta områden och kontaktytor rengörs 1-2 gånger per timme under öppettider. Utsatta områden som tex
betalningsterminaler och meny kort torkas regelbundet av mellan användning av olika gäster.

• All beställning och servering sker vid bordet.

• Bord och stolar placeras så att gästen kan hålla 1
meters avstånd.

• Bord och stolar rengörs mellan var gäst.

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien, reducerad kontakt frekvens mellan personer och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

FÖRE KONFERANSEN

• Storlek på lokalen och regeln om 1 meters avstånd
avgör hur många deltagare konferensen kan ha.

• Hotellet behöver en deltagar lista tillsänt i förväg.
Detta för att säker ställa antal deltagare så reglerna kring avstånd kan efterföljas och som ett verktyg för eventuell smittspårning i efterhand.

• Kontaktytor som bord och stolar samt andra delar av lokalen desinficeras med sprit som en del av
rengöringen

innan konferensens start.

UNDER KONFERANSEN:

• Handsprit är tillgänglig vid ingången samt inne i
lokalen.

• Skriftliga anslag om smittskydds rutiner är uppsatta
med information om bland annat hålla 1 meters avstånd.

• Bord och/eller stolar möbleras med minst 1 meter
avstånd.

• Utsatta områden/ytor torkas regelbundet av under

konferensen. Vi är extra noga med områden som tex
teknisk utrustning, kaffemaskiner, dörrhandtag eller
andra områden som många personer rör vid.

• All servering i eller utanför lokalen följer myndigheternas krav och rekommendationer om hygien samt att hålla avstånd. Portions förpackad mat rekommenderas.