Guide-för-Zero-waste-städning-i-hemmet

Din säkerhet är vår största prioritet.

Vi tar smittskyddet på högsta allvar och gör vårt yttersta för att du ska vara säker när du besöker våra hotell eller bor hos oss.
Hotell Laponia följer officiella rekommendationer avseende infektionsbekämpning av Covid-19.

För dig som gäst betyder det att vi:
• Praktiserar god handhygien med regelbunden handtvätt med handsprit.
• Regelbunden rengörning av områden och ytor som berörs ofta.
• Håller ett avstånd till varandra på minst 1 meter.
• Berättar om åtgärder för att förebygga infektioner, både muntligt och
via affischer och meddelanden.
• Stanna hemma om vi känner oss sjuka.

Rutiner och åtgärder för infektionsbekämpning på Hotell Laponia’s gemensamytor:
• Regelbunden rengöring av kontaktytor i receptionen, på toaletter,
i hissar, trappor etc.
• Regelbunden rengöring av kontaktytor i konferensrum, restauranger
och frukostmatsalar.
• Handsprit tillgänglig i alla gemensamytor.
• Vi följer självklart de rådande restriktionerna från de svenska myndigheterna.
• Konfirmerade fall av våra gäster flyttas till ett separat karantän boende.

SAFE Rooms

SAFE Food

SAFE Conference

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och
krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien,
hålla avstånd till varandra och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

• Hotellrummen rengörs noggrant mellan varje gäst.

• Vår personal är extra nog med att torka av:
dörrhandtag, kranar, fjärrkontroller, hårfön, handtag och kontaktytor som många berör samt strömbrytare för lampor / övrig elektronik.

• Glas och handdukar byts alltid ut, oavsett om dessa är använda eller inte.

• Vår personal använder ett set med engångshandskar och ett set med städtrasor per rum.

• Där det är stor sannolikhet att en gäst som vistas i rummet varit smittad Covid-19, eller fall där det är
bekräftat, så genomförs saneringen av rummet och övriga ytor gästen har besökt enligt gällande
rekommendation från myndigheten. Samtliga textilier, täcken och kuddar tvättas.

• Covid test finns tillgängligt på hotellet.

• Alla nyckelkort rengörs vid återlämnande.

• Konfirmerade fall av våra gäster flyttas till ett separat karantän boende.

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och
krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien,
hålla avstånd till varandra och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

• Vi använder i första han engångsförpackningar.

• Det ska inte var köer vare sig in till eller i restaurangen/
frukostmatsalen. Vid behov märker hotellen upp golvytan
med 1-meters markörer.

• Handsprit är tillgänglig vid ingången till restaurangen/
frukostmatsalen samt på utvalda platser i lokalen.

• Utsatta områden och kontaktytor rengörs 1-2 gånger per timme under öppettider. Utsatta områden som tex
betalningsterminaler och menykort torkas regelbundet av mellan användning av olika gäster.

• Beställningar och servering sker i första hand vid bordet.

• Bord och stolar placeras så att gästen kan hålla 1
meters avstånd.

• Bord och stolar rengörs mellan var gäst.

• Hotellet erbjuder Take Away.

Hotell Laponia följer alla de föreskrifter och
krav från myndigheterna. Vi baserar våra rutiner på tre huvudprinciper för smittskydd. Dessa är god hygien,
hålla avstånd till varandra och sjuka ska stanna hemma/vara isolerade/i karantän.

FÖRE KONFERANSEN
• Storlek på lokalen och regeln om 1 meters avstånd
avgör hur många deltagare konferensen kan ha.

• Hotellet behöver en deltagarlista tillsänt i förväg. Detta för att säker ställa antal deltagare så reglerna kring avstånd kan efterföljas och som ett verktyg för eventuell smittspårning i efterhand.

• Kontaktytor som bord och stolar samt andra delar av lokalen desinficeras med sprit som en del av rengöringen innan konferensens start.

UNDER KONFERANSEN:
• Handsprit är tillgänglig vid ingången samt inne i lokalen.
• Skriftliga anslag om smittskydds rutiner är uppsatta
med information om bland annat hålla 1 meters avstånd.
• Bord och/eller stolar möbleras med minst 1 meter avstånd.
• Utsatta områden/ytor torkas regelbundet av under
konferensen. Vi är extra noga med områden som tex
teknisk utrustning, kaffemaskiner, dörrhandtag eller
andra områden som många personer rör vid.
• All servering i eller utanför lokalen följer myndigheternas krav och rekommendationer om hygien samt att hålla avstånd. Portionsförpackad mat rekommenderas.